Wojciech Grzymała
Data i miejsce urodzenia23 kwietnia 1793 roku
Dunajowce
Data i miejsce śmierci16 grudnia 1871 roku
Nyon koło Genewy
RodziceWincenty Przecław (1756-1824)
Marianna z Wydżgów (ok. 1760-?)
ŻonaMarianna z Krügerów
DzieciWincenty (ok. 1830-?)

Wojciech Grzymała, urzędnik i działacz emigracyjny, przyjaciel Fryderyka Chopina i George Sand, był synem Wincentego Przecława, cześnika bracławskiego (później senatora-kasztelana Królestwa Polskiego) i jego żony Marianny z Wydżgów. Po ukończeniu nauki we Lwowie uczęszczał do szkoły wojskowej generała Stanisława Fiszera. Brał udział w kampanii napoleońskiej, odznaczył się w bitwie pod Borodino, za co otrzymał krzyż Virtuti Militari, zaś w 1812 roku trafił do rosyjskiej niewoli. Po trzech latach został uwolniony i zamieszkał w Królestwie Kongresowym. Pracował jako referendarz stanu w Komisji Rządowej Skarbu, członek Rady Stanu i członek Towarzystwa Patriotycznego Łukasińskiego, a także należał do loży masońskiej. Dwukrotnie odznaczono go orderem świętego Stanisława.W czasie powstania listopadowego pracował jako zastępca dyrektora Banku Polskiego, a w 1831 roku został wysłany przez Rząd Narodowy najpierw do Berlina i Wrocławia, a następnie do Paryża i Londynu, gdzie negocjował pożyczkę i dostawy broni.

Po upadku powstania osiadł w Paryżu. Poślubił Mariannę z Krügerów, z którą miał syna Wincentego. Był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, do którego należeli m.in. książę Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Fryderyk Chopin, Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid i Joachim Lelewel.

Zaprzyjaźnił się w tym czasie również z George Sand, kiedy więc ta wyraziła chęć związania się z Fryderykiem Chopinem, Grzymała przez jakiś czas był jej powiernikiem i informatorem. W późniejszych latach bywał w ich salonach w Paryżu i w posiadłości w Nohant oraz utrzymywał z nimi ożywioną korespondencję. Zmarł jako bankrut w wieku 78 lat w Nyonie pod Genewą.