Adam Mickiewicz

Juliusz Słowacki

Fryderyk Chopin

George Sand

Cyprian Norwid

Zygmunt Krasiński

Rodzina Adama Mickiewicza

Rodzina Juliusza Słowackiego

Rodzina Fryderyka Chopina

Rodzina George Sand

Rodzina Cypriana Norwida

Ksawera Deybel i jej rodzina

Koło Sprawy Bożej

Inni artyści