Władysław Wincenty Adam Krasiński
Data i miejsce urodzenia27 września 1844 roku
Warszawa
Data i miejsce śmierci6 lutego 1873 roku
Mentona
RodziceZygmunt (1812-1859)
Eliza z Branickich (1820-1876)
RodzeństwoZygmunt (1846-1867)
Maria Beatrix (1850-1884)
Elżbieta (1853-1857)
ŻonaRóża z Potockich (1849-1937)
DzieciAdam (1870-1909)
Elżbieta (1871-1905)
Zofia (1873-1891)

Władysław Wincenty Krasiński, prawnik, ekonomista i literat, był najstarszym dzieckiem Zygmunta Krasińskiego, już wtedy słynnego poety, i jego żony Elizy z Branickich. Władzio jednak nie nacieszył się obecnością ojca – Zygmunt z rzadka bywał w kraju, zajęty podróżami dla poratowania zdrowia oraz sprawami politycznymi, a także rozpoczętym jeszcze przed ślubem romansem z Delfiną Potocką. W dodatku dzieci chorowitego poety odziedziczyły po nim kruchość organizmu. W 1857 roku w wieku czterech zmarła najmłodsza córka Zygmunta, nazwana na cześć matki Elizą. Również dorastający Władzio i jego brat Zygmunt Wincenty szybko zaczęli wykazywać pierwsze objawy gruźlicy.

Gdy poeta zmarł w 1859 roku, jego żona szybko wyszła za Ludwika Krasińskiego, który do kwestii wychowania swoich pasierbów podszedł dużo poważniej niż ich rodzony ojciec. Władysław został wtedy III ordynatem Opinogóry.

Gdy wybuchło powstanie styczniowe, pracował w Paryżu wspólnie z księciem Władysławem Czartoryskim, po śmierci ojca Adama Jerzego faktycznego przywódcę ugrupowania Hotelu Lambert, który zachęcał państwa zachodnie do współpracy w sprawie polskiej.

Po powrocie do kraju Władysław Krasiński postanowił uporządkować rodzinne księgozbiory, a następnie założył Bibliotekę ordynacji Krasińskich. Niedługo później wspólnie z Władysławem Chomętowskim, bibliotekarzem rodziny Krasińskich, rozpoczęli wydawnictwo Biblioteki ord. Krasińskich.
W tym samym czasie, w 1868 roku Władysław Krasiński poślubił Różę z Potockich, notabene swoją kuzynkę pierwszego stopnia (Katarzyna, matka Róży, i Eliza Krasińska były siostrami). Mimo dość krótkiego stażu małżonkowie doczekali się trojga dzieci – Adama, Elżbiety i Zofii.

Władysław zmarł na gruźlicę w wieku zaledwie 28 lat. Po jego śmierci ordynatem opinogórskim został jego dwuletni syn Adam, a Róża wyszła za wdowca po siostrze Władysława, Marii Beatrix.