1. Duch chrześcijański, w wierze świętej katolickiej rzymskiej, jawiony czynami wolnymi.
 2. Słowo Boże, w Ewangelii zwiastowane, prawem narodów, ojczystym i społecznym.
 3. Kościół stróż Słowa.
 4. Ojczyzna pole życia Słowu Bożemu na ziemi.
 5. Duch polski Ewangelii sługa, ziemia polska ze swym społeczeństwem ciało. Polska zmartwychwstaje w ciele, w którym cierpiała i złożona została w grobie przed laty stu. Polska w osobie wolnej i niepodległej staje i Sławiańszczyźnie dłoń podaje.
 6. W Polszcze wolność wszelkiemu wyznawaniu Boga, wszelkiemu obrzędowi i zborowi.
 7. Słowo wolne, wolnie objawiane, z owoców przez prawo sądzone.
 8. Wszelki z narodu jest obywatelem, wszelki obywatel równy w prawie i przed urzędami.
 9. Wszelki urząd obieralny, wolnie dawany, wolnie brany.
 10. Izrealowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu. Równe we wszystkim prawo.
 11. Towarzyszce żywota, niewieście, braterstwo i obywatelstwo, równe we wszystkim prawo.
 12. Każdemu Sławianinowi, zamieszkałemu w Polszcze, braterstwo, obywatelstwo, równe we wszystkim prawo.
 13. Każdej rodzinie rola domowa pod opieką gminy. Każdej gminie rola gromadna pod opieką narodu.
 14. Wszelka własność szanowana i nietykalnie pod straż urzędowi narodowemu oddana.
 15. Pomoc polityczna, rodzinna, należna od Polski bratu Czechowi i ludom pobratymczym czeskim, bratu Rusowi i ludom ruskim. Pomoc chrześcijańska wszelkiemu narodowi jako bliźniemu.

Rzym, dnia 29 marca 1848 roku